Johtokunta, Toimikunnat ja virkamiehet

Lapin metsästyshoito- ja ampumaseura ry:n johtokunta

Puheenjohtaja

Timo Lehtonen

Varapuheenjohtaja

Pasi Salonen

Sihteeri

Marko Silokoski

Rahastonhoitaja

Marja-Liisa Salonen

Johtokunnan jäsenet

Jarmo Alakulju
Juha Jaakkola
Ari Saarela
Mika Aro
Tuomo Koskinen
Pasi Salonen
Jussi Mattila
Antti Tuominen
Juho ylijoki

Toimikunnat ja “virkamiehet”

Ampumatoimikunta

Veli Suominen (kokoonkutsuja)
Matti Ylijoki
Ari Saarela
Ilkka Hollmen
Saku Tuominen
Ilmo Jaakkola
Juho Ylijoki
Juha Jaakkola
Tuomo Koskinen
Teemu Suominen
Erkki Riihimäki
Matti Lehtonen (Jousiyhdyshenkilö)

Haulikkojaosto:

Antti Tuominen kokoonkutsuja
Juho Markkula
Petri Ala-Kulju
Olli Hovi
Mika Arvela
Matti Lehtonen
Viku Vainio
Rami Koivisto

Riistanhoitotoimikunta:

Jukka Takala
Tuomo Koskinen
Erkki Riihimäki
Vesa Sainio
Arto Sulo
Olli Hovi

Kenneltoimikunta:

Hirvikoira:

Janne Saarivuori (kokoonkutsuja)
Timo Lehtonen
Arto Tanila
Tatu Markkula
Matti Kivelä

Ajokoira:

Juha Koskinen (kokoonkutsuja)
Ville Salonen
Teppo Siivonen
Pasi Salonen
Jussi Mattila

Kolmiolaskentatoimikunta:

Rami Saarinen (kokoonkutsuja)
Viku Vainio
Ilmo Jaakkola
Mika Takala
Matti Ränkman
Matti Kivelä
Mika Aro

Nuorisotoimikunta:

Kalle Markkula (kokoonkutsuja)
Rami Saarinen
Petri Ala-Kulju
Mika Aro
Oskari Junnila
Janne Leväniemi

Pienpetometsästyksen jahtivoudit

Riistanhoitotoimikunta järjestää pienpetojahdit ja valitsee jahtivoudit aina jahtipäiväksi kerrallaan

Pienpetokilpailun yhdysmies

Rami Saarinen
Teppo Siivonen
Tatu Markkula

Suurpetoyhdysmies

Pasi Salonen Puh. 044-5354984
Juho Markkula Puh. 0500-783765
Arto Sulo Puh. 050-5142411

Kolarihirviyhdysmies

Jari Seikkula Puh. 0500 766776
Pasi Salonen Puh. 044 5354984